Sg maskin startet i 2014, frem til da er gården drevet som et tradisjonelt melkebruk med 20 melkekyr. nå idag har vi ammekuproduskjson med 40 kyr av rasen Aberdeen Angus hvor vi selger livdyr og forer okser til slakt.

Vi tilbyr tjenester hovedsakelig innen landbruket, men utfører oppdrag innen anleggssektoren også. Ta kontakt

- Grashøsting

- Jordarbeid

- Brøyting/veivedlikehold

- Graving/transport

- Trefelling