top of page

Sg maskin startet i 2014 idag har vi 50 ammekyr av rasen Aberdeen Angus hvor vi selger livdyr og forer okser til slakt.

Vi tilbyr tjenester hovedsakelig innen landbruket, men utfører oppdrag innen anleggssektoren også. Ta kontakt

- Grashøsting

- Jordarbeid

- Brøyting/veivedlikehold

- Graving/transport

- Trefelling

bottom of page